MEMORIÁL ŠTEFANA ADAME

 

Hodnotiaca tabuľka:

hodnotenie Počet bodov
V1, EX 1 10 b
V2….V3….V4… 1 b
CAC, CAP 15 b
CACIB, CACIP 16 b
CAGCIB, CAGCIP 17 b
CACS, CAPS 18 b
BIV 20 b
NOM 15 b
BIS 25 b
BOB, BOC 30 b
BOB 2, BOB 3, BOB 4 20 b

 

 

 

 

 

 

 

Memoriál Štefana Adame za rok 2012:

chovateĽ: Simonka Valentová

mačka: IC. Bertramo Bacio of Caramellocoon * CZ

 

Memoriál Štefana Adame za rok 2013:

chovateĽ: Ninka Mičániová

mačka: IC Dixylan Harvey Nic * GB

 

 

Memoriál Štefana Adame za rok 2014:

chovateĽ: Andrejka Adame

mačka: EP Annael Minas Ithil *SK

 

 

Memoriál Štefana Adame za rok 2015:

chovateĽ: Silvinka Mešťánková

mačka: IC Arnold Romeo Prince from the Blue Kingdom *SK