Naša prvá propagačná výstava!

Naša prvá propagačná výstava!

Naše občianske združenie Royal cats zorganizovalo 8.12.2018 svoju prvú propagačnú výstavu. Chceme poďakovať všetkým sponzorom za ich sponzorské dary. Výstavu navštívilo veľké množstvo návštevníkov, ktorí boli nadšení nielen z našich mačiek ale aj zo zaujímavého programu. Veľké poďakovanie patrí aj našej členke Silvinke Kavickej, ktorá sa najviac zaslúžila o zorganizovanie výstavy

?

verime, že aj ďalšia propagačna výstava bude mať úspech